skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Het levenstestament

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wie uw zaken regelt als u niet in de gelegenheid bent dat zelf te doen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt een volmacht geven uw zaken te regelen. U kunt dit bij de notaris vastleggen in een levenstestament. In een levenstestament kunt u wensen over verschillende persoonlijke en zakelijke belangen laten vastleggen. Deze regelingen gaan werken als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent zelf uw zaken te regelen.

Administratieve zaken
U kunt iemand machtigen om namens u uw administratie te regelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van uw bezittingen en het doen van belastingaangiften.

Persoonlijke belangen
Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet kunt? U kunt hiervoor iemand aanwijzen in uw volmacht. Deze persoon kan ook voor u regelen dat uw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht als u dat wilt of dat uw huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Medische wensen
Het is mogelijk dat u bepaalde wensen heeft met betrekking tot medische behandelingen. Zo kunt u als wens hebben dat artsen er alles aan moeten doen om u in leven te houden als u erg ziek bent. Of u wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als u ernstig ziek of aan het dementeren bent. Als u zelf niet meer in staat bent om dit te kennen te geven of overleg met uw arts te plegen, is het belangrijk dat een ander dit voor u kan doen. Hiervoor kunt u in de volmacht (of levenstestament) een gevolmachtigde benoemen. Deze persoon kan, als u daartoe zelf niet meer in staat bent, namens u handelen en overleg met de behandelend arts hebben over uw medische behandeling.

Vertrouwen
Het is belangrijk dat u van te voren goed nadenkt wie u aanwijst om uw wensen uit de volmacht/ levenstestament uit te voeren. U kunt ook meerdere personen aanwijzen.

Meer weten?
Indien u overweegt om een levenstestament op te stellen dan bent u van harte uitgenodigd hiervoor met mij een afspraak te maken.

Mr. Marjolein Lucassen schrijft maandelijks een column voor het Almelo’s Weekblad over interessante juridische onderwerpen, en over wat zij zoal in haar praktijk meemaakt. 

Terug naar nieuws