skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Kan ik mijn kind onterven?

De vraag of een kind kan worden onterfd, leidt bij veel mensen tot verwarring. Kan het nu wel of niet? In deze column leg ik u uit hoe het zit.

Onterven is mogelijk, maar…
Het is mogelijk, dat een ouder zijn kind onterft. Dit kind wordt dan nooit meer uw erfgenaam. Onterven kan alleen in een testament bij een notaris worden geregeld. Toch kan een ouder niet regelen dat een kind helemaal niets uit diens nalatenschap ontvangt.

Een kind kan namelijk aanspraak maken op de legitieme portie. Dit is volgens de huidige wet alleen een recht in geld en bedraagt de helft van wat een kind normaal geërfd zou hebben. Een onterfd kind/legitimaris kan geen spullen (meubels, sieraden e.d.) opeisen. Wel moeten deze zaken worden gewaardeerd in geld en tellen mee bij de berekening van de legitieme portie. Onterven kan dus zeker zin hebben: het onterfde kind wordt een schuldeiser en heeft nog slechts recht op de helft van een normaal erfdeel.

Verjaringstermijn van 5 jaar
Een onterfd kind moet binnen 5 jaar na overlijden aangegeven bij de erfgenamen dat hij/zij de legitieme portie wenst te ontvangen. Vaak zijn de erfgenamen de niet-onterfde kinderen. Deze niet-onterfde kinderen moeten er dus rekening mee houden dat een deel van de erfenis aan het onterfde kind, meestal hun broer of zuster, moet worden uitgekeerd.

Is het echt de wens om uw kind te onterven?
De notaris zal altijd nagaan, of het echt de wens is om daadwerkelijk een kind te onterven. Het kan, ondanks dat een kind geen of weinig contact meer heeft met de ouder, hard aankomen. Soms wordt een oplossing gevonden door niet voor een onterving te kiezen, maar krijgt het kind een legaat, dat wil zeggen een geldsom, in plaats een ‘normaal’ erfdeel. Dit kan problemen voorkomen. Ook wordt er wel eens voor gekozen om bepaalde kinderen tot executeur te benoemen. Een executeur is belast met het afwikkelen van de nalatenschap. Zo kun je zeggenschap bij de afwikkeling van de nalatenschap aan bepaalde kinderen of erfgenamen toekennen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze column? Ik help u graag verder.

Mr. Marjolein Lucassen schrijft maandelijks een column voor het Almelo’s Weekblad over interessante juridische onderwerpen, en over wat zij zoal in haar praktijk meemaakt. 

Terug naar nieuws