skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Bent u bestuurslid van een stichting of vereniging? Let op!

Sinds 1 juli jl. is er voor bestuursleden van onder andere verenigingen en stichtingen een belangrijke wet in werking getreden.

Bestuurders hebben de verplichting hun taken behoorlijk te vervullen en kunnen daarop worden aangesproken. Die behoorlijke taakvervulling houdt in dat u als bestuurder in elk geval handelt in overeenstemming met het statutaire doel en zich houdt aan in de wet en statuten omschreven verplichtingen.

Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, dan kan de bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om kleine fouten, maar ernstig verwijtbaar handelen.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten aan deze wet voldoen. Welke gevolgen heeft de WBTR voor uw organisatie?

De statuten hoeven niet direct te worden aangepast op de nieuwe wetgeving. Bij een eerstvolgende statutenwijziging kunnen de statuten aangepast worden aan de WBTR. Belangrijkste punten van de nieuwe wet zijn de volgende:

Als een bepaalde bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuursleden tezamen, dan kan dat nog maximaal 5 jaar. De begrenzing van het meervoudig stemrecht draagt bij aan de kwaliteit van het bestuur bij verenigingen en stichtingen en voorkomt dat één bestuurder zijn zin kan doordrukken.

U bent verplicht in statuten op te nemen wat er gebeurt bij belet of ontstentenis van een of meerdere bestuurder(s). Van ontstentenis is sprake als een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn. Met belet wordt gedoeld op de situatie dat een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of niet mag uitoefenen. Zo’n regeling is bedoeld om de activiteiten van de organisaties door te laten gaan bij afwezigheid van één of meer bestuursleden.

U bent tevens verplicht een regeling over tegenstrijdige belangen in de statuten op te nemen. Een bestuurder met persoonlijk belang mag niet deelnemen aan besluitvorming over het betreffende onderwerp.

Naast bovenstaande punten zijn er nog meer wijzigingen die de WBTR met zich meebrengt.

Mijn advies aan u is om de oude statuten toch maar eens af te stoffen en ermee naar de notaris te gaan. Ook dit getuigt van goed bestuur. U bent van harte welkom!

Mr. Marjolein Lucassen schrijft maandelijks een column voor het Almelo’s Weekblad over interessante juridische onderwerpen, en over wat zij zoal in haar praktijk meemaakt. 

Terug naar nieuws