skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Huwelijksvermogensrecht

NJO 2020, 103

Fiscaal georkestreerd geregistreerd partnerschap (beperkte gemeenschap van woonhuis) tussen eerder gescheiden echtgenoten. Reeds bij aanvang van het, met het oog op het (financiële) belang van de man aangegane geregistreerd partnerschap hadden partijen de bedoeling dit zo spoedig mogelijk weer te ontbinden. In het licht van hetgeen in de aanloop naar de echtscheiding en naar het (ontbinden van) het geregistreerd partnerschap besprokene, is het toepassen van het tussen partijen geldende finale verrekenbeding voor wat betreft de rekening-courantschuld naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het verrekenbeding zal voor wat betreft deze schuld buiten toepassing worden gelaten.
Gerechtshof Amsterdam, 14 april 2020, 200.259.624/01 en 200.259.625/01, ECLI:NL:GHAMS:2020:1221

NJO 2020, 104

Vervolg op Notamail 2019/234. De notaris had niet hoeven te begrijpen dat de man met de van aanspraken van de vrouw uit te sluiten ‘pensioenaanspraken’ ook het nabestaandenpensioen bedoelde. Nabestaandenpensioen komt pas na het overlijden van de pensioengerechtigde tot uitkering en het is daarom geenszins vanzelfsprekend dat iemand die vindt dat zijn aanstaande echtgenote in het geval van echtscheiding geen aanspraak mag maken op een deel van het voor hemzelf opgebouwde ouderdomspensioen, ook van oordeel is dat zij geen rechten zou kunnen doen gelden op haar deel van het onder meer voor haar opgebouwde nabestaandenpensioen. Eerst op de zitting bij de Kamer heeft de notaris een reactie gegeven op de klacht van klager, hetgeen is aan te merken als ‘ernstig nalatig’. De notaris had zijn afspraken moeten nakomen en adequaat moeten reageren op de verzoeken van klager om contact op te nemen.

Terug naar nieuws