skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Wijzigingen box 3: gevolgen voor schuld-verhoudingen uit erfrecht en schenking

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer een aanpassing van box 3 in de inkomstenbelasting aangekondigd en de contouren geschetst van het betreffende wetsvoorstel. Naar verwachting zal het wetsvoorstel voor de zomer van 2020 worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Het streven is de nieuwe regeling per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De nieuwe regeling heeft als doelstelling om belastingplichtigen met vooral of uitsluitend spaargeld tegemoet te komen en leidt er voorts toe dat belastingplichtigen met gefinancierde beleggingen zwaarder worden belast.

Terug naar nieuws