skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Huwelijksvermogensrecht

NJO 2020, 81

Afwikkeling periodiek verrekenbeding na echtscheiding. Van wettelijke peildatum voor bepaling samenstelling te verrekenen vermogen is in de huwelijkse voorwaarden afgeweken in dier voege dat over de periode tussen verbreken samenwoning en indiening verzoek tot echtscheiding niet verrekend hoeft te worden. Aangezien met ontslagvergoeding het inkomen blijkt te zijn aangevuld, valt de ontslagvergoeding onder het (ruime) begrip ‘te verrekenen inkomen’. Aangezien met een deel van de ontslagvergoeding de geldlening is aangegaan ter verwerving van de Spaanse villa, dient een deel van de waarde van de villa eveneens verrekend te worden. De afspraak in de huwelijkse voorwaarden (‘Er vindt geen verrekening plaats van de waarde van aanspraken op al of niet ingegaan pensioen’) kan niet anders betekenen dan dat de waarde van de vóór en tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken niet wordt verrekend.
Rechtbank Limburg, 26 maart 2020, C/03/244693 / FA RK 17-5068, ECLI:NL:RBLIM:2020:2376

NJO 2020, 82

Afwikkeling finaal verrekenbeding na echtscheiding. Geen plicht tot verrekening indien één van de echtgenoten een negatief eigen vermogen heeft op de peildatum en het aan hem/haar te wijten is dat dat vermogen negatief is. Oorzaak negatief vermogen van de man is executieverkoop van onroerend goed in het dal van de vastgoedmarkt met een restschuld als gevolg. Man kan herkomst gelden niet verklaren noch verklaren waarom hij die niet heeft aangewend ter betaling van hetgeen aan de hypotheekbank verschuldigd was. Geen plicht tot verrekening.
Gerechtshof Den Bosch, 9 april 2020, 200.263.429_01 en 200.263.430_01, ECLI:NL:GHSHE:2020:1240

NJO 2020, 86

Hoewel de man feitelijk niet over het onder het bewind gestelde vermogen kan beschikken, telt dit vermogen wel mee bij het bepalen van zijn draagkracht voor de alimentatie aan zijn ex-echtgenote en zijn kind. Van de man kan verlangd worden dat hij zich tot de bewindvoerders (zijn ouders) wendt om over een deel van het vermogen te kunnen beschikken om de alimentatie te betalen.

Rechtbank Midden-Nederland, 16 april 2020, C16/477525/FA RK 19-1616, ECLI:NL:RBMNE:2020:1512

Terug naar nieuws