Bloot-eigenaar moet door vruchtgebruiker gemaakte reparatiekosten aan dak vergoeden.Bloot-eigenaar moet door vruchtgebruiker gemaakte reparatiekosten aan dak vergoeden.

M, op huwelijkse voorwaarden houdende koude uitsluiting gehuwd met V, overlijdt. In zijn testament heeft hij X tot enig en algeheel erfgenaam benoemd en V onterfd. X is tevens benoemd tot executeur van de nalatenschap. De echtelijke woning was eigendom van M. Door V worden - als vruchtgebruiker van de woning - reparaties aan de cv en het dak van de woning betaald. V vordert betaling van de kosten door X op grond van ongerechtvaardigde verrijking.
De rechtbank oordeelt dat art. 3:220 lid 1 BW bepaalt dat gewone lasten en herstellingen door de vruchtgebruiker worden gedragen en verricht. Wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn, is de vruchtgebruiker verplicht aan de hoofdgerechtigde van deze noodzakelijkheid kennis te geven en hem de gelegenheid te verschaffen tot het doen van deze herstellingen. De hoofdgerechtigde is niet tot het doen van enige herstelling verplicht. De vruchtgebruiker is bevoegd de buitengewone herstellingen voor eigen rekening uit te voeren, maar kan de uitgaven daarvoor niet van de hoofdgerechtigde terugvorderen, behoudens een eventuele vordering uit ongerechtvaardigde verrijking.
Volgens de rechtbank is vervanging van een oude cv-ketel niet aan te merken als een buitengewone herstelling, maar als 'gewoon onderhoud' dat door V moet worden gedragen en verricht. Reparatie aan dak en dakkapel is wel een buitengewone herstelling. Nu V door betaling van de reparatiekosten is verarmd en X verrijkt, wordt X veroordeeld tot betaling van de door V geleden schade.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.