Sterke verbetering van afwikkeling faillissementen.

Als ondernemer blijft u het liefst zo ver mogelijk van een faillissement vandaan. Maar zelfs als het u niet overkomt kan het zomaar een klant of leverancier treffen. Een groot probleem bij faillissementsafwikkeling is dat op moment van faillissement vaak het hele bedrijf tot stilstand komt, betalingen worden niet meer verricht, activiteiten gestaakt. Dat leidt tot waardeverlies, verlies van werkgelegenheid en vaak betekent dat ook het definitieve einde van het bedrijf. Dat probleem gaat nu aangepakt worden!De wetgever heeft bedacht dat het anders moet. Bedoeling van de nieuwe werkwijze is dat de curator eerder in beeld komt bij een eventueel faillissement zodat in een wat rustiger omgeving het faillissement kan worden voorbereid.Als een bedrijf een faillissement ziet aankomen dan kan dat bedrijf verzoeken om een beoogd curator aan te stellen. Dat bedrijf moet dan wel aan kunnen tonen dat een stille voorbereidingsfase beter zou zijn voor schuldeisers dan een onvoorbereid faillissement. Als de rechter het verzoek tot het aanstellen van een beoogd curator honoreert, dan kan de rechter daar aanvullende voorwaarden aan stellen. Dat kan hij bijvoorbeeld doen op het gebied van deskundigheid en het betrekken van de vakbond en ondernemingsraad bij het voorbereidingstraject op het faillissement. De rechter kan ook bepalen dat er pas tot een doorstart wordt gekomen als schuldeisers of andere kopers de kans hebben gehad om te kunnen kopen.Om eventueel misbruik door het bestuur in die voorfase tegen te gaan krijgt de curator extra bevoegdheden zodat hij de bestuurders op eenvoudiger wijze aansprakelijk kan stellen. Verder kan hij de rechter verzoeken om een bestuursverbod op te leggen. Om belangen van de schuldeisers en werknemers beter te beschermen moet de curator al binnen zeven dagen na de uitspraak tot faillissement verslag uitbrengen. De achterliggende gedachte daarbij is dat meer transparantie leidt tot een beter resultaat.De beoogd curator is overigens geen adviseur of directeur van de onderneming, de directie behoudt alle bevoegdheden totdat het faillisement wordt uitgesproken. De taak van de curator blijft natuurlijk het behartigen van de belangen van de crediteuren. Win tijdig advies in als u dit overkomt. Dat kan veel narigheid voorkomen. Bel ons in dat geval voor een afspraak.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.