Wijzigingen voor verenigingen van eigenaren op komst

Een groot deel van de eigen woningen in Nederland bestaat uit een zogeheten appartementsrecht ook wel appartement genoemd. Dit is een juridische constructie waarbij op een perceel grond een gebouw wordt gezet dat uit meerdere woningen bestaat. Die woningen staan naast elkaar of op/onder elkaar. Iedere eigenaar is dan mede-eigenaar van de ondergrond en heeft recht op het uitsluitend gebruik (vergelijkbaar met eigendom) van de woning, berging, parkeerplaats etc. Iedere eigenaar van een appartement is van rechtsweg lid van de desbetreffende Vereniging van Eigenaren, de VVE. Die verenigingen gaan te maken krijgen met ingrijpende wijzigingen. De VVE is verantwoordelijk voor onder andere onderhoud en verzekering van het appartementengebouw. De laatste jaren is er de Nederlandse overheid veel aan gelegen VVE's zoveel mogelijk te activeren en te stimuleren om een reservefonds aan te leggen voor toekomstig onderhoud van het gebouw. Nu is het nog zo dat een VVE zelf mag beslissen of er wel of niet een onderhoudsfonds wordt gevormd. Nog heel vaak gebeurt dit niet en moeten de bewoners ineens een (vaak groot) bedrag op tafel leggen voor bijvoorbeeld een nieuw dak. In de praktijk is het dan zo dat niet alle eigenaren dit geld zomaar hebben, waardoor problemen ontstaan. Om dit probleem te ondervangen heeft minister Blok een wetsvoorstel gemaakt op grond waarvan iedere VVE verplicht wordt om een minimumbedrag te sparen voor toekomstig onderhoud en herstel van het appartementengebouw. Daarnaast gaat het mogelijk worden dat een VVE een lening aangaat bij bijvoorbeeld een bank, te gebruiken voor (groot) onderhoud van het appartementengebouw. Als er dan een appartement verkocht wordt kan het gedeelte van de lening dat betrekking heeft op de verkochte woning aan de volgende eigenaar worden overgedragen.Daarnaast worden er ook wijzigingen voorgesteld m.b.t. de aansprakelijkheid van bestuurders van een VVE.Kortom, belangrijke wijzigingen die alle eigenaren van een appartement aangaan. Het wetsvoorstel is online te bekijken op:http://www.internetconsultatie.nl/wet_verbetering_verenigingen_van_eigenaars. het is de bedoeling dat het vorstel in 2016 van kracht wordt als wet. De notaris is bij uitstek op de hoogte van alle wat een VVE aangaat, wij kunnen u of uw VVE van dienst zijn bij het gaan voldoen aan de nieuwe regels.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.