Extra rechercheplicht voor de notaris?

22-09-2016

Kan de notaris – bij het passeren van een hypotheekakte – afgaan op de gegevens van het kadaster, of had hij verder onderzoek moeten verrichten, bijv. naar aktes die op zijn kantoor, maar door een kantoorgenoot zijn gepasseerd?

Na een inleiding over een algemene zorgplicht van de notaris oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden op 19 april 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:3102) dat een notaris in het algemeen mag afgaan op de gegevens die de cliënt hem aanreikt, of die door het kadaster zijn verstrekt, tenzij hij reden heeft te vermoeden dat die informatie niet juist of onvolledig is. Het hof vervolgt:

“Alleen onder bijzondere omstandigheden mag aldus van de notaris worden verwacht dat hij de kadastrale gegevens nader op juistheid controleert. Het enkele feit dat daarin fouten voorkomen, geldt niet als een dergelijke bijzondere omstandigheid. De omvang van de zorgplicht van de notaris is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval.”

Een aanvullend onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de hypotheekgever kan van de notaris niet worden gevraagd.

Het hof (r.o. 5.4) oordeelt verder dat er geen algemene verplichting van notarissen kan worden aangenomen om eigen dossiers en die van kantoorgenoten te onderzoeken zodra deze aanverwant zijn aan een door een notaris te behandelen zaak, ongeacht of de kadastrale recherche en onderzoek van de aankomsttitel tot nader onderzoek aanleiding geven. In het onderhavige geval heeft de Rabobank onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd die in deze omstandigheden wel tot het aannemen van een dergelijke vergaande verplichting dienden te leiden. De vordering van de Rabobank wordt afgewezen.Klik hier om uw inhoud te bewerken

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.