Met juiste clausule kunnen meerdere schenkingen in één akte worden opgenomenMet juiste clausule kunnen meerdere schenkingen in één akte worden opgenomen

01-07-2013

Vorige week is in EstateTip Review aandacht besteed aan de vraag of het mogelijk is dat in één akte meerdere schenkingen aan dezelfde begiftigde worden opgenomen die voor de schenkbelasting in verschillende kalenderjaren in aanmerking worden genomen. Uit het bericht blijkt dat de Belastingdienst te Groningen onlangs onder meer het volgende heeft geschreven aan een notariskantoor dat hierover een vraag aan de fiscus had voorgelegd.

“In artikel 1 lid 9 Successiewet 1965 […] is bepaald dat een schenking onder opschortende voorwaarde fiscaal geacht wordt tot stand te komen op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld. Het belastbaar feit onder de Successiewet is dan ook de vervulling van de voorwaarde. Op dat tijdstip wordt fiscaal een schenking geconstateerd en vindt heffing plaats over die schenking naar de waarde van de verkrijging en de tarieven op dat moment.

Bij een juiste redactie is het mogelijk bij één notariële akte schuldigerkenningen te doen die pas hun werking hebben in de toekomst, zodat bij vervulling van de voorwaarden, er schenkingen in elk van die toekomstige jaren plaatsvindt. Deze schenking zijn in die afzonderlijke jaren belast met toepassing van de jaarlijkse vrijstelling en het tarief van dat jaar.

Indien de akte bepaalt: ik erken schuldig aan mijn zoon Jan € 5.000 per 1 januari van elk van de vier komende jaren, is sprake van één schenking ter grootte van de contante waarde per datum van de akte.

Indien de akte bepaalt: ik erken schuldig aan mijn zoon Jan € 5.000 per 1 januari van elk van de vier komende jaren onder voorwaarde dat hij en ik op elk van die data nog in leven zijn, is sprake van een opschortende voorwaarde zodat elke 1 januari dat vader en zoon in leven zijn een aparte schenking plaatsvindt, waar de jaarlijkse vrijstelling op van toepassing is.”

In de brief van de Belastingdienst wordt tevens opgemerkt dat bij een dergelijke ‘repeterende schenking’ jaarlijks aangifte moet worden gedaan voor de schenkbelasting. De redactie van EstateTip Review merkt daarbij nog op dat dit niet speelt als de schenking is vrijgesteld.

Ter Braak Willems is een notariskantoor dat met u meedenkt. Wij adviseren u over uw juridische vraagstukken.