skip to Main Content
Almelo, Adastraat 1 0546 - 82 25 55 Nijverdal, Maximastraat 4 0548 – 85 50 00

Levenstestament

In een ‘gewoon’ testament regelt u wat er moet gebeuren na uw overlijden. In een levenstestament regelt u zaken voor als u nog wel leeft maar niet meer (goed) beseft wat u doet. Want stel: u wordt dement of krijgt een herseninfarct. Hoe voorkomt u dan dat er dingen gebeuren die u niet had gewild?

In een levenstestament verleent u een volmacht aan uw partner, kinderen of een andere vertrouwenspersoon om uw financiële of persoonlijke zaken te regelen. U voorkomt dan ook dat uw familie naar de Rechtbank moet om uw zaken te mogen regelen als u dat zelf niet meer kunt.

Wat kunt u regelen in een levenstestament?

U kunt denken aan alle beslissingen die met uw bezit (geld en goederen) te maken hebben, zoals uw bankzaken of verkoop van uw woning. Ook kunt u regelen dat de gemachtigde, als u dement wordt en in een tehuis zit, namens u schenkingen mag doen, waardoor uw vermogen wordt verlaagd en daardoor ook de eigen bijdrage voor zorg. Zo blijft er meer over voor uw (klein)kinderen en voorkomt u dat u zelf ‘uw huis moet opeten’.

Ook kunt u medische zaken regelen in een levenstestament. U kunt dan denken aan het volgende. Mag de gevolmachtigde voor u beslissingen nemen met uw arts? Of beslissen over uw verpleging of verzorging? Wilt u dat medische behandelingen worden voortgezet ‘tot het bittere einde’ of juist niet? En hoe denkt u over euthanasie?

Het is belangrijk zakelijke en eventueel medische zaken bij de notaris vast te leggen, en niet thuis aan de keukentafel. In de eerste plaats omdat via de notaris uw identiteit en datum van ondertekening vaststaat. In de tweede plaats controleert de notaris of u de inhoud begrijpt. Zo kan niemand achteraf beweren dat u de kluts al kwijt was toen u het levenstestament maakte. In de derde plaats kunt u alleen via de notaris beslissingen over uw eigen woning (en vaak ook bankzaken) bij volmacht regelen. In de vierde plaats voorkomt u dat uw naasten naar de Rechtbank moeten om voor u een bewind of mentorschap aan te vragen om uw zaken te regelen. Kortom: met een levenstestament neemt u de regie over uw financiën en welzijn in eigen hand voor de situatie waarin u dat zelf niet meer kunt of wilt.

Mr. Marjolein Lucassen schrijft maandelijks een column voor het Almelo’s Weekblad over interessante juridische onderwerpen, en over wat zij zoal in haar praktijk meemaakt. 

Terug naar nieuws